hem | konstnärsmaterial | inramningar | galleri | om oss | kvalitetsfilosofi

akvarell oljefärg akryl dukar papper

penslar

En serie ljusäkta konstnärsoljefärger tillverkade av absolut högsta pigmentkvalitet. Färgerna är alla blandbara, vilket utökar skalan av både färgtoner, mättnadsgrad och ljushet. Beckers Normalfärg fi nns i 43 kulörer

Kvalitetskrav för Beckers Normalfärg

1. Teknisk renhet; ej förskurna eller avsiktligt utdrygande.

2. Ljusäkthet; bleks ej eller förändras i övrigt av dagsljus.

3. Luftäkthet; beständiga vid atmosfärisk påverkan.

4. Oljeäkthet; olösliga i olja för att undvika s.k. blödning.

5. Vattenäkthet; olösliga i vatten.

6. Blandningsäkthet; färgstofferna bör inte reagera kemiskt vid blandning.

Oljefärg

40 ml  
serie 1 82,00
serie 2 115,00
serie 3 143,00
serie 4 208,00
serie 5 339,00

 

150ml  
serie1 199,00
serie2 377,00
serie3 416,00
serie 4 599,00

 


WINTON

En oljefärg av studiekvalitet från Winsor & Newton. Finns i 47 blandbara kulörer. Winton oljefärg
består av ett sortiment där kulörerna har likartade egenskaper och konsistens. Därför är färgerna
lätta att använda och att blanda. Moderna ljusäkta pigment har använts, mer information fi nns på
tuben. Winton är särskilt lämpad för nybörjare samt för konstnärer som söker en bra oljefärg till ett
ekonomiskt pris.

37ml tub 82,00
200ml tub 143,00